nl-NLen-USde-DE

  Niet praten over duurzaamheid, maar dóen

Duurzaamheid is verweven met alles wat FV SeleQt doet. Voor de twee partners Flamingo en Best Fresh Group is duurzaam ondernemen inmiddels ‘gewoon’. Dat begint al bij de teelt. Flamingo is trendsettend in maatregelen om het milieu te ontzien. Een paar voorbeelden:
  • Water wordt gerecycled op de plantages.
  • Verder onderzoek moet bijdragen aan een nóg lager waterverbruik.
  • Flamingo is initiatiefnemer van een uniek project om het ecosysteem van het Naivasha-meer in de Rift-vallei te verbeteren.
  • Er gaat veel aandacht uit naar energiebesparende maatregelen op de plantages.
  • Geïntegreerde gewasbescherming houdt producten vrij van ziekten en plagen.
  • Afval wordt minimaal geproduceerd óf gescheiden en zoveel mogelijk hergebruikt.
Continu zijn we alert op verbeteringen om nog duurzamer te kunnen produceren.

Vergaande maatregelen

Ook de Best Fresh Group neemt vergaande maatregelen. Binnen de groep is aardwarmte succesvol ingezet als alternatieve energiebron. Slimme logistieke software voorkomt loze kilometers tijdens het transport. De kilometers die wél worden gereden, worden ‘schoon’ gereden; door vrachtwagens voorzien van Euro 5-motoren.

Betere arbeids- en leefomstandigheden

In Afrika werken we effectief aan betere arbeids- en levensomstandigheden. Medewerkers krijgen een eerlijke vergoeding. Voor producten staat een gegarandeerde minimumprijs. Onze plantages in Kenia zijn bovendien Fair Trade gecertificeerd. Een deel van de opbrengst van deze producten steken we in uiteenlopende projecten, van huisvesting tot onderwijs. Door te kiezen voor Fair Trade investeert u daarom méé in een betere wereld.